הקוד הסודי הינו 4 ספרות ללא אותיות
הקוד אחיד לכל המערכות המתוקשבות: קטלוג הספריה, חיפוש במאגרי מידע, Moodle, ופורטל סטודנטים.
מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן