הקוד הסודי הינו 4 ספרות ללא אותיות
הקוד אחיד לכל המערכות המתוקשבות:
קטלוג הספריה, חיפוש במאגרי מידע, Moodle, ופורטל סטודנטים.


                                          מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן